Formanden mener...
- holdninger skaber resultater!

LandboSyds formand, Mogens Dall, er ivrig debattør og en kendt talsmand for sønderjyske landbrug i mediebilledet både regionalt og på landsplan.

Mogens Dalls politiske linje er præget af et bagland i medlemskredsen, som ikke lægger skjul på politiske krav og ønsker som en forudsætning for, at landbrugserhvervet kan udvikle sig i en positiv retning. Mogens Dall giver udtryk for sine holdninger i radio og TV samt via medvirken i en lang række artikler i dagspressen. Han lægger vægt på åbenhed og at beskrive sin holdning på en måde, så det forstås af den almindelige dansker.

Læs her Mogens Dalls top ti for 2014.

Og læs eksempler på Mogens Dalls aktivitet som talsmand for landbruget:

Nyhedsbrev

Vi formidler relevante informationer i vores generelle nyhedsbrev som du kan tilmelde dig her. Yderligere kan du tilmelde dig vores specielle-interesse nyhedsbreve for flere detaljerede nyheder ved at markere disse nedenfor.