26 oktober
Akademifag: Økonomistyring i praksis
Bliv skarp på økonomistyringen i din virksomhed. Det gælder dine budgetter og budgetopfølgning, din rapportering til bank eller bestyrelse samt investeringer og finansiering. Økonomistyring i praksis er et akademifag, der består af otte undervisningsdage og svarer til 10 ECTS point.

Målgruppe
Økonomistyring i praksis er målrettet såvel ejere af virksomheder som mellem-/driftsledere. Hvis du er driftsleder, skal du have adgang til regnskaber og budgetter for den virksomhed, du er ansat i.

Udbytte
Når du har gennemført uddannelsen kan du:

 • forstå sammenhænge mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring
 • læse og anvende budgetter og økonomirapporter, som bruges i økonomistyringen i din virksomhed
 • foretage investerings- og finansieringsberegninger som del af økonomistyring og beslutningstagning
 • vurdere virksomhedens kapitalbehov og tilhørende finansieringsmuligheder.

Jeg bruger det, jeg har lært på uddannelsen, utrolig meget – blandt andet beregninger i forhold til rentabilitet og investeringer. I min afsluttende opgave arbejdede jeg med et eksempel på en investering, som omhandlede selvfinansiering vs. leasing af en bestemt maskine.
Thorsten Munch Jensen, tidligere deltager

Form og indhold
Forløbet består af 8 undervisningsdage + en eksamensdag, fordelt over ca. 8 uger. Forud for eksamen har du lavet en to-siders opgave om en aktuel økonomisk problemstilling. Opgaven danner udgangspunkt for samtalen under eksamen.

Undervisningen er delt op i fire moduler, hvor der undervises i bl.a.:

 • budgettering
 • drifts-, likviditets- og balancebudget
 • budgetkontrol, årsagsforklaring og budgetopfølgning
 • likviditetsstyring ved brug af likviditetsanalyser
 • metoder til vurdering af en investerings rentabilitet
 • finansiering
 • bankens fokuspunkter i tilknytning til kreditvurdering
 • nøgletal (KPI) som styringsværktøj
 • økonomirapportering i forhold til bestyrelse, direktion og bank.

Øvrig information
Pris: Ca. 14.000 kr (ekskl. moms) - prisen kan variere.
Excel bliver brugt en del under forløbet. Derfor tilbyder vi et ½-dages grundlæggende Excel-kursus forud for forløbet - gratis for alle deltagere.
Ønsker du at deltage, skal du oplyse det, når du tilmelder dig.
Deltagere skal medbringe en bærbar PC til undervisningen.

LÆS MERE I VEDHÆFTEDE FOLDER

Arrangør: 
LandboSyd
Tidspunkt: 
26.10.2017 - 09:00
Pris: 
14.000 kr. + moms
Tilmelding til: 
René Skov Kristensen - rsk@landbosyd.dk - 74365156
Tilmeldingsfrist: 
27.09.2017 - 16:00
Kontaktperson: 
René Skov Kristensen

Tags

Kontakt os

Kundechef
rsk@landbosyd.dk
6122 6060

LandboSyd på Google Plus