Om LandboSyd
- et naturligt valg for det professionelle landbrug!

LandboSyd er en full-service rådgivningsvirksomhed til landbruget i Danmark, og handler derfor overvejende med erhvervsprodukter. Vi er over 130 medarbejdere placeret i Aabenraa.

LandboSyd blev til ved en fusion i 2000 mellem Landboforeningen for Als og Sundeved og Aabenraa Amts Landboforening. LandboSyd arbejder primært i Sønderjylland, men vi leverer rådgivning og service til landmænd, uanset hvor i landet de bor. Vi arbejder målrettet mod at matche de krav, den professionelle landmand stiller.

Vi rådgiver landmænd om:

  • Planteproduktion
  • Produktion af svin, kvæg, kylling og mink
  • Økonomi/driftsøkonomi
  • Strategi og
  • HR
  • Ejendomshandel
  • Miljø
  • IT

Vi rådgiver derudover små og mellemstore virksomheder i andre erhverv, blandt andet om økonomi, skat og HR Organisering: Bag LandboSyd står en medlems- og medarbejdervalgt bestyrelse på 12 personer, som i tæt samarbejde med chefgruppen styrer virksomheden. Antallet af medlemmer i foreningen er omkring 1000.

Fysiske rammer: LandboSyd har hjemsted i Aabenraa i et erhvervsmiljø, side om side med Sydbanks hovedsæde og Aabenraa Kommunes rådhus. Vores lyse og rummelige hus er løbende renoveret og udvidet. I 2001 blev bygningen præmieret for god arkitektur af Aabenraa kommune.

Visioner og mål: Vi vil give hver enkelt landmand rådgivning og serviceydelser, der aflaster hans hverdag og professionaliserer hans virksomhed på det faglige, økonomiske og menneskelige plan. Samtidig vil vi sætte initiativer i gang, som understøtter hans strategi for bedriften.

Kunder og produkter: LandboSyds kunder er nogle af landets mest innovative, dynamiske og professionelle landbrug. Det stiller store krav til at vores produkter og ydelser. LandboSyd servicerer omkring 2000 kunder.

Kontakt

LandboSyd på Facebook

Social Links