Fjerkræ
Vi rådgiver om økonomien i din fjerkræproduktion.

Fjerkræ

Generelt inden for afsætning af æg og kød er tendensen, at der er et stadigt stigende forbrug. Forbrugsmønsteret går i retning af mere fjerkræ på verdensplan, og med en stigende befolkning ser man et behov, som udvikler sig meget positivt. Set i forhold til andre animalske produkter forventer man en fordobling af fjerkræ afsætningen. Detailhandelen analyserer meget på forbrugsmønstre, og har også en klar forventning til, at leverandørerne kan levere de mængder, der er behov for. Afgørende for Danmark er, at hvis vi formår at tage vores andel af markedet og samtidig formår at se fremtidens forbruger og ikke stirre os blind på gårdagens marked, så har fjerkræ en lys fremtid i Danmark.

 
Økologiske/fritgående fjerkræproduktion

Som supplement til den traditionelle fjerkræproduktion, har LandboSyd valgt, at øge fokus på det økologiske og fritgående segment. Med særligt fokus på velfærdskyllinger, etableres der en ekstra rådgivningsplatform, der tilbyder specialrådgivning alene tilpasset dette segment.
Fælles for fjerkræsegmentet er, at vi har fokus på bundlinjen, hvor produktionen konstant er i centrum for vores rådgivning. Endvidere har vores rådgivere et bredt netværk i branchen, som sikrer en bred tværfaglig løsning. 

Vi tilbyder rådgivning i:

  • Strategisk sparring
  • Optimerings-/handleplaner
  • Etablering af netværksgrupper
  • Tværfaglig rådgivning
  • Produktionsøkonomi og benchmarking