etablering, køb af ejendom, køb af landbrug, rådgivning, generationsskifte
Etablering
Ejerskifte og LandbrugsMatch er gået i luften!!

Efter et veloverstået og succesfuldt møde omkring Ejerskifte den 19.01.2017 på LandboSyd, hvor der var deltagelse af ca. 160 mennesker, starter vi nu op med det næste forløb af LandbrugsMatch.

På mødet var der en god blanding af unge og erfarne landmænd, der havde en interesse i, at høre omkring markedsforholdene og behovet for at skabe nye generationsskifteløsninger.

billede fra Ejerskifteaften

Efter mødet blev der sendt en undersøgelse ud til deltagerne, hvor de havde mulighed for at svare på nogle konkrete spørgsmål omkring deres behov og om de ønskede at blive kontaktet.

Det gav sig udslag i en del henvendelser fra både unge og erfarne landmænd, der hver i sær gerne ville have en kontakt fra LandboSyd.

Det næste skridt bliver nu kontakten fra LandboSyd, hvorledes man i fælleskab kan få sat det konkrete behov om til handling og , hvor det var ønsket, finde generationsskifteløsninger der er holdbare ind i fremtiden.

Vi ser frem til at skabe muligheder sammen med vore nuværende og kommende kunder.

Er du blevet interesseret i at høre mere omkring generationsskifte og LandbrugsMatch og blive en del af konceptet?

 Tag kontakt til Ellen

billede                    

Ellen Bruun Andresen