Deltidslandbrug
Deltidslandbrug
Hos LandboSyd rådgiver vi også deltidslandbrug.

I LandboSyd arbejder vi for det professionelle landbrug, det betyder også at vi i dag leverer rådgivning til rigtig mange deltidslandbrug. Nogle deltidslandbrug driver deres landbrug på stort set samme vilkår og har samme økonomiske målsætning som fuldtidslandbrug. Andre deltidslandbrug kan have en helt anden motivation og andre målsætninger for deres landbrugsproduktion. Det betyder også, at der er vidt forskellige behov for rådgivning, når det drejer sig om et deltidslandbrug.

Vi har I LandboSyd nogle produkter der dækker mange af de behov der er, når man driver et deltidslandbrug, herunder kan du se nogle af de produkter vi tilbyder:

  • Etableringsrådgivning
  • Regnskaber
  • Økonomi- og skatterådgivning
  • Finansiering
  • Planteavlsrådgivning
  • Tilskudsrådgivning
  • Juridisk rådgivning

Endvidere kan vi tilbyde vores deltidslandmænd nyhedsbrevet Flexnyt, som er et nyhedsbrev der fagligt dækker mange af de områder, der har betydning for dig der driver et deltidslandbrug. I fanen til højre, kan du se samtlige udgaver af Flexnyt. Der udkommer 18 - 20 Flexnyt om året.

Nyheder & Artikler